Εξουσιοδοτημένος Διανομέας
Επισκευαστής Mercedes-Benz
 

CL65 AMG

CL65 AMGg

The CL65 AMG was the most powerful model of the CL and the most expensive Mercedes-branded vehicle, slightly edging out its S-Class equivalent S65 AMG

loading magazine